2019-07-14T08:43:40+02:00 14. јула, 2019. 08:43 |

РАДОВИ У ОГРАНКУ „ТЕ-КО КОСТОЛАЦ“: Много посла у Храстовачи

       Реализација инфраструктурних пројеката испред фронта рударских радова у зони Храстоваче сврстава се у групу приоритетних послова у Огранку „ТЕ-КО Костолац“. Њиховом реализацијом обезбеђују се предуслови за несметано напредовање рударских радова и остваривање производних планова Копа „Дрмно“ у наредним годинама. У изградњи су путеви, нови бунари за дубинско предодводњавање, примарни и гравитациони цевоводи, крчи се шума, уклањају природне препреке и чисти терен да би се омогућило багерима да несметано раде.

       – Прошле године завршени су радови на изградњи LC XV линије бунара са пратећом опремом. У склопу ове линије ради 48 бунара за дубинско одводњавање. Укупан капацитет LC XV линије износи око 440 литара воде у секунди. Крајем прошле године започели смо реализацију пројекта изградње LC XVI линије бунара, каже Младен Војнић, шеф Службе за геолошки и хидрогеолошки надзор који додаје да је избушен 61 бунар, колико је и предвиђено да ради у склопу ове линије. У току су радови на њиховом опремању и изради одводног цевовода којим ће се исцрпљена вода са ове линије одводити ван контура лежишта копа.

          – Комплетни радови биће завршени током лета. Упоредо са овим пословима, у изградњи је западни гравитациони цевовод којим ће се све воде са површинског и дубинског одводњавања избацивати ван контура копа у предвиђене новоизграђене објекте, недалеко од северозападне границе лежишта. Пречник цеви је 1.200 милиметара, а његов капацитет је 1.000 литара у секунди. Завршено је постављање цевовода у источном делу Храстоваче, који ће прикупљати испумпане воде из старијих линија бунара као што су: LC XII, LC XIII, LC XIV и LC XIV-прим. Овај цевовод биће прикључен на западни гравитациони цевовод, којим ће се вода одводити новим каналом према пумпној станици Завојска, а од ње у Дунав. Завршетком овог посла обезбеђују се услови за преграђивање кличевачког Дунавца и његово сукцесивно исушивање, истиче  Војнић.

                                    Урађено више од 10 километара путева

         У прошлој и овој години урађено је више од 10 километара макадамских путева како би специјализованим машинама могло да се дође до радилишта. Уговорена је и израда нешто више од 1.300 метара макадамског пута око контура копа у зони Храстоваче од источне према североисточној граници лежишта.

Испред фронта рударских радова је терен под шумом на површини од 181 хектара који треба очистити. У прошлој години раскрчен је простор на површини од 42 хектара.

           У рударском сектору Огранка „ТЕ-КО Костолац“ чине максималне напоре да се у предстојећем периоду благовремено заврше сви планирани послови, јер је време веома важан фактор за стварање предуслова за улазак откопне рударске механизације у ову зону угљеног лежишта.

            Актуелни су и послови на истражном бушењу у циљу добијања подлога за израду пројектне документације за још две линије бунара које ће се градити у овој зони, и то: LC XVII и LC XVIII. Од 54, до сада је урађено 13 истражних бушотина. Започети послови треба да се заврше током ове године. Сви радови поверени су запосленима Привредног друштва „Георад“ из Дрмна.

                                                                                                                             Р.Н.