27У организацији Високе техничке школе струковних студија у Пожаревцу одржано је Пето саветовање „Управљање ризицима“. Ова научна и образовна институција, организовањем оваквих и сличних стручних саветовања не само да додатно оспособљава свој наставни кадар и студенте, већ у свом домену служи широј заједници, указујући јој и припремајући је да, уздајући се у своје способности и коришћењем знања, решава и превентивно делује у стварним околностима. У овом случају у управаљању ризима попут елементарних непогода, пожара, могућих хемијских, еколошких и других опасности и ситуација.

            Саветовање „Управљање ризицима“ је отворио директор Високе техничке школе струковних студија у Пожаревцу др Владан Ђулаковић. Он је између осталог, рекао:

22-Школа ће и убудуће организовати овакве скупове јер су добри и за професорски кадар и за студенте али су значајни и због размене искустава која доприносе бољим проценама ризика и припремљености да се са њима локална заједница спремније суочи, како у процесу неке производње тако и случајевима елементарних, природних непогодности.

            Саветовање о управљању ризицима је организовано кроз три целине. У првом делу су стручњаци, који су се окупили из целе Србије имали презентације својих тема да би у другом делу уследила показна вежба и на крају дискусија.

            Новина на овом Саветовању је била презентација савремених методологија за процену угрожености територије од елементарних непогода Сектора за ванредне ситуације о којој је говорио начелник и уједно професор на ВТШСС у Пожаревцу др Горан Ђорђевић:

            -У претходних пет година смо на овом месту говорили о разним ризицима, од поплава које су Браничевски округ погодиле 2014. до проблема са водонабдевањем Пожаревца током 2016. Присуство представника локалне самоуправе је на оваквим скуповима важно јер нам и јесте циљ да укажемо на разне ризике који нам прете и на начине како да тим ризицима управљамо. Циљ нам је такође и да укажемо на неке нове ризике, да их сагледамо из свих углова и дамо предлоге како да их ставимо под контролу.

            Пето саветовање о управљању ризицима пратио је и Зборник радова што је већ вишегодишња пракса у оквиру скупа.

                                                                           Корисно за будућност

  Саветовање о управљању ризицима, представљајући Град Пожаревац, пратио је заменик председника Скупштине града Милић Јовановић. Он је оценио да су овакви скупови корисни за локалну самоуправу и њену спремност да се у будућности припреми за непланиране ситуације:

            -Овој области, рекао је, треба да посветимо више пажње. Време нас „гура“ у то јер смо овде доживели и поплаве и несташицу воде. Ово је својеврсна инструктажа и за оне који мање знају и за оне који више знају ради утврђивање градива за наредни период као припрема за сваку евентуалност у којој је улога локалне самоуправе значајна.

                                                                                      Презентације

             На Петом саветовању о управљању ризицима представљено је 14 радова. Чини се да су ове године посебно место имали пожари који су били у наслову неколико тематских целина: „Анализа шумских пожара“, „Значај примене савремених система заштите од пожара у станоградњи“, „Начин прорачуна ризика пожара према методи СЕА“, „Основни практични поступци у процедури процене ризика од пожара“, „ Контрола и испитивање опреме, уређаја и система за заштиту од пожара у функцији безбедности објекта“. О овој теми говорио је и проф.др Милован Видаковић, председник Друштва инжењера и техничара за управљање ризицима које је у саставу европске и светске конфедерације.

            Представљена је методологија за процену угрожености од елементарних и других непогода коју је припремио Сектор за ванредне ситуације у Пожаревцу, али и низ других, занимљивих тема везаних за управљање ризицима у процесу производње.

Share.

Comments are closed.

Skip to content