Основна школа „Свети Сава“ у Пожаревцу већ неколико година уназад учесник је многобројних пројеката у оквиру Програма „Еразмус плус“. Једна је од девет образовних установа у Републици Србији која је добила акредитацију за период од 2022. до 2027. године, укључујући предшколске установе, основне и средње школе. Ова акредитација подразумева да је школа обезбедила средства за путовања, односно мобилности ученика и наставника у петогодишњем периоду. Иначе, средства се одобравају школи сваке године на основу програма који се достављају Националној агенцији за реализацију ових пројеката.

Маргарета Секуловић

-Наша школа је школа европских вредности, јер смо имали привилегију и одговорност да представљамо наш град и државу у великом броју европских земаља. Наши ученици и наставници у више наврата путовали су у Турску, Бугарску, Француску, Шпанију, Португалију, Северну Македонију, Хрватску… Такође, поједине колеге су имале курсеве на Тенерифама, у Малаги и Лондону. Ове школске године ученици и наставници били су у прилици да се упознају са образовним системима Финске, Немачке Пољске, Италије, Румуније и доста тога применимо код нас. Приликом узвратне посете представили смо партнерима на пројекту наш образовни систем, културну традицију, а гости су обишли наше школе и бројне знаменитости. Ових дана угостили смо пријатеље из Финске, Пољске и Шпаније који су између осталог обишли Ергелу „Љубичево“, а на хиподрому вишебојци су им приредили јединствен програм, истиче директорка школе Маргарета Секуловић.

ДОСЛЕДНА ПРИМЕНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА

Један од аспеката којем се посвећује посебна пажња у школи јесте безбедност ученика. Школа има врло добро разрађен план превентивних активности који је саставни део годишњег плана рада школе. Те активности се односе на упознавање родитеља и ученика са овим планом, затим са кућним редом школе, као и са санкцијама које повлачи непоштовање кућног реда школе. Ту су и редовни разговори на састанцима одељенског старешине о поштовању кућног реда школе и мерама које се предузимају уколико неко то не поштује.

-Наравно, прве и основне су техничке мере, које подразумевају да имамо ограђено школско двориште, забрану изласка ученика из школског дворишта за време трајања наставе и одмора, закључавање школског дворишта, дежурство наставника у школској згради и дворишту, видео надзор, редовну комуникацију и анкетирање родитеља о стању безбедности у школи. Међу првим школама смо увели школског полицајца у циљу повећања степена безбедности ученика, а у наредном периоду неопходно је побољшати осветљење у школском дворишту. У циљу превенције остварујемо мултисекторску сарадњу са МУП-ом, Центром за социјални рад, Школском управом и другим институцијама и организацијама. Кроз трибине и разна предавања укључујемо и родитеље, а у превентивне мере такође спада и редовна организација спортских такмичења, школских турнира и манифестација, који децу одвлаче од свих негативних видова понашања. Деца учествују на бројним конкурсима, остварујемо сарадњу са Црвеним крстом, еколошким организацијама, тако да се трудимо да пажњу ученика усмеравамо ка правим вредностима, наглашава директорка.

Такође, у организацији Ученичког парламента одржавају се предавања за ученике старијих разреда, о безбедности на интернету и о томе како интернет може да се користи у циљу развоја личности и сазнавања многих интересантних ствари везаних за друштвене мреже. Посебно велику и важну улогу имају одељенске старешине ученика и Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања је један од обавезних тимова који постоји у школи и сваки пријављени случај сумње на насиље се темељно испитује и решава.

                                                                                              Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content