На деветој седници Скупштине општине Жабари разматрано је девет тачака дневног реда, а најпре је усвојен други ребаланс буџета. Председник Скупштине општине Дејан Адамовић истиче да је овом одлуком предвиђено повећање буџета за 27.052.055 динара и након ове измене буџет ће износити 464.535.686 динара.

-Са једне стране имамо повећање изворних прихода у већем износу од планираног и то за 21,8 милиона динара, док са друге стране имамо трансфере од других нивоа власти у корист Општине у износу од 5.252.055 динара. Трансферна средства добијена од Министарства државне управе и локалне самоуправе у износу од 1.050.000 динара предвиђена су за означавање назива улица и кућних бројева и за ову активност учешће Општине је милион динара. Са Националном службом за запошљавање потписан је уговор за јавне радове „Спровођење услова за боље животно окружење без корова и смећа“ у износу од 1.039.055 динара. Такође, Министарство рударства и енергетике и Општина Жабари потписали су уговор о финансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине. Вредност пројекта је 6 милиона динара, а учешће Општине је 50 одсто. Остала средства распоређена су на оне програме, програмске активности, пројекте, односно на ону врсту трошкова за коју се указала потреба дo краја године, нагласио је Адамовић.

У наставку седнице усвојена је измена и допуна годишњег програма одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене за текућу годину, јер су другим ребалансом буџета повећана средства за асфалтирање путева у износу од 17 милиона динара, затим за управљање и одржавање јавног осветљења, за санацију кишног колектора, поплочавање пешачке стазе код Дома културе у Влашком Долу и израду пројектне документације за водоснабдевање.

Већином гласова дата је сагласност на одлуку о прибављању непокретности у јавну својину Општине непосредном погодбом, за потребе изградње Постројења за пречишћавае отпадних вода. Измењеном одлуком о обезбеђивању јавног осветљења ова делатност је поверена Јавном комуналном предузећу „Комуналац“.

Одборници су дали зелено светло на одлуку о образовању јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање и именован је Општински савет родитеља којег ће чинити: Ивана Пајић, Јелена Јевтић, Мирослав Стојадиновић, Марија Милорадовић, Дарко Милошевић и Жак Перић.

Дата је сагласност на извештај о реализацији годишњег плана рада Предшколске установе „Моравски цвет“ за радну 2020/2021. годину и план рада ове установе за радну 2021/2022. годину. У протеклој години Предшколска установа је задовољила потребе свих заинтересованих корисника и организован је квалитетан васпитно – образовни процес који се перманентно иновира у складу са најсавременијим образовним технологијама. У мају је извршен упис за наредну радну годину и примљена су сва пријављена деца. У циљу подизања квалитета рада урађено је неопходно одржавање објекта, набављени су дидактички материјали и обезбеђено је стручно усавршавање запослених у складу са могућностима. Посебна пажња посвећена је безбедности и очувању здравља деце. Постоји потреба за интензивнијим едуковањем родитеља и активнијим учешћем у обављању васпитно – образовног процеса.

                                                                                                            Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content