2021-05-01T10:22:46+02:00 1. маја, 2021. 10:21 |

Економско-трговинска школа: Шанса за нова знања

У школској 2021/2022 години Економско-трговинска школа Пожаревац пружа шансу ученицима основних школа да се определе за следећа занимања: Економски техничар, Финансијски администратор, Комерцијалиста, Туристичко хотелијерски техничар и  Трговински техничар која спадају у четворогодишње профиле, као и Трговац, Конобар, Посластичар и Кувар са школовањем у трајању од  три године.Како сазнајемо од директорке Сибинке Живановић, уз похађање наставе, за ученике свих образовних профила организују се онлајн посете факултетима  и високим школама, док се све информације могу наћи на фејсбук страници Школе.

 

ТРОГОДИШЊИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

ТРГОВАЦ  (28 ученика +2 ученика по дуалном програму)  – Усмеравање пажње купаца уз успостављање професионалног односа са њима, преузимање и припрема робе за продају, презентација и продаја робе, самостално вођење трговинске радње. Настава се одвија у специјализованом школском кабинету и великом броју трговинских објеката у граду.

КОНОБАР  (15 ученика)  – Припрема и аранжирање простора за ручавање, дочек и смештај гостију уз упознавање са избором менија, послуживање, наплата услуге и љубазност према гостима. Настава се одвија у специјализованом школком ресторану – кабинету за учење као и праксом у угоститељским објектима у граду.

ПОСЛАСТИЧАР (15 ученика) – Учење припремања великог броја посластица и њихова декорација, чување готових посластица на адекватан начин. Рад у кухињама – посластичарницама свих угоститељских објеката.

КУВАР  (30 ученика)Кроз наставу се учи одабир намирница и начин припреме, декорација и сервирање свих врста јела и пића, примена принципа правилн еисхране и санитарн хигијенских услова рада, рад у кухињама свих угоститељских објекат. Нстава се одвија у специјализованом школком ресторану – кабинету за учење као и угоститељским објектима у граду са обиљем практичне наставе.

 

Ближе информације око уписа:

     Економско трговинска школа Пожаревац, Јована Шербановића 6, Пожаревац,  телефони 012 22 15 60 и 012 22 33 89,

         Меил:  ekonomska.pozarevac@gmail.com

         Сајт:  www.ekonomskapo.edu.rs     

 

 

ЧЕТВОРОГОДИШЊИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР  (30 ученика)Један од атрактивних смерова је Економски техничар који пружа могућност рада у различитим гранама привреде (банке, осигурање, књиговодствене агенције, трговинска, туристичка и привредна друштва). Уз стручни наставни кадар у Школи је омогућено оспособљавање за послове рачунарства и финансија, банкарско пословање, набавку и продају, комуникацију и администрацију као и маркетинг. Настава се одвија у специјализованом бироу за учење кроз рад у виртуелном предузећу, док се већина послова обавља на рачунару.

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР (30 ученика)Успешно управљање финансијама предузећа, електронско пословање, рад на рачунару, динарска и девизна плаћања, припрема и израда обрачуна и извештаја, анализа финансијске ситуације предузећа. Настава се одвија у кабинету за финансијско-рачуноводствену обуку где се симулирају послови из области рачуноводства и финансија а организовани рад кроз службе које постоје у оквиру неког предузећа.

КОМЕРЦИЈАЛИСТА (30 ученика) – Савладавање вештина набавке робе из земље и иностранства која ће задовољити потрошаче, преговарање и продаја роба купцима у земљи и иностранству, организација складиштења и транспорт робе, обављање послова уз помоћ рачунара и оснивање сопсствене компаније. Настава се одвија у специјализованом кабинету кроз велики обим практичне наставе и рад у виртуелним предузећима и компанијама које су оновали сами ученици уз помоћ ментора.

ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР  (30 ученика)  – Пружа могућност рада у туристичким агенцијама где се уговарају и продају аранжмани, рад на рецепцији хотела, организација и реализација путовања у земљи и иностранству, промоција и унапређење туризма свог краја и своје земље. Настава се одвија у специјализованом школском кабинету и кроз часове практичне наставе у хотелима и туристичким агенцијама.

ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР (30 ученика) Смер у коме ученици стичу знање како да привуку купце и успоставе професионални однос према њима, пријем робе и припрема за продају, презентација и продаја различите врсте робе, самостално вођење трговинске радње. Настава се одвија у специјализованом кабинету уз часове практичне наставе у трговинским објектима ван школе.

 

По речима директорке Сибинке Живановић, у Економско трговинској школи ученицима се у школи пружа прилика да своја интересовања искажу кроз ваннаставне активности.

Реч је о учешћу у квиз такмичењу „И ја имам таленат“, затим у Ученичкој задрузи „Хоризонт“, ангажовање у ученичким компанијама, драмској, литерарној, еколошкој, библиотечкој, хорској, спортској као и у новинарско-информатичкој секцији која припрема школски часопис „Нови хоризонти“.

У сваком случају, Економско трговинска школа Пожаревац пружа велику шансу за нова знања.

Влада Винкић