2020-06-09T12:01:21+02:00 9. јуна, 2020. 12:01 |

Голубац: Подстицаји за пољопривреднике

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписало је јавни позив за остваривање права на подстицаје пољопривредних домаћинстава за набавку нових машина и опреме у сточарској производњи у овој години. Подстицаји се односе на инвестиције у набавку нових машина и опреме за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране; за манипулацију и дистрибуцију чврстог, полутечног и течног стајњака; за производњу конзумних кокошијих јаја, пчеларство, мужу,  одгој и тов живине.

Пријаве за остваривање права на подстицаје пољопривредници подносе до 15. јуна на писарници републичких органа управе у Улици Немањина број 22-26 у Београду или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Управа за аграрна плаћања, Булевар Краља Александра број 84, Београд. 

Подстицаји се утврђују у износу од 50 одсто од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 одсто од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

Обзиром на број пољопривредника у голубачкој општини који се баве пољопривредном производњом стимулисаном овим подстицајима као и на повољности, очекује се велико интересовање за овај јавни позив.