2020-07-21T18:51:22+02:00 21. јула, 2020. 17:04 |

Пожаревац: Унапређење географско информационог система

Град Пожаревац је закључио Споразум о унапређењу локалног географско информационог система (ГИС).

Ову активност, предвиђену пројектом ,,Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту“ заједнички спроводе ове две општине.


Финансијску подршку од 71.750 евра обезбедила је Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО.

Уговор о спровођењу активности је потписан у јуну 2019. године и траје до краја новембра 2020. године. Пројекат, који ће постојећу базу података надоградити модулима за  туризам, пољопривреду и индустријске потенцијале за крајњи циљ има боље планирање интегралног развоја, бржи процес одлучивања, смањење трошкова администрације, и модернизацију пружања сродних услуга па самим тим и бољу повезаност са грађанима у ове две локалне самоуправе.

Споразум је потписан између градоначелника и јавних предузећа на територији Града Пожаревца, Туристичке организације Града Пожаревца и Градске управе Града Пожаревца.

– Све поменуте институције годинама успешно сарађују на унапређењу ГИС базе, али до сада није правно уоквирен начин сарадње, права и обавезе, као и проток података међу овим субјектима. Сада су јасно дефинисана права и обавезе потписника Споразума па ће тако бити обезбеђено ажурно прикупљање и унос података у ГИС базу Града где ће бити обједињене,  анализиране и лако доступне свима,  каже Данијела Туфегџић, менаџерка пројекта

Право и обавеза потписника Споразума је да прикупљају и уносе податке из своје области деловања у ГИС базу Града, да податке размењују међу чланицама ГИС Града, обједињавају, обрађују и врше њихову анализу. Такође, редовно ажурирање података ће бити обавеза сваке стране потписнице.

Д. Туфегџић

– Захтеви и очекивања ка локалним самоуправама су све већи, тако да је Град Пожаревац препознао да примена ГИС-а може да буде начин ка бржем испуњењу тих очекивања. Како су просторне информације ,,разбацане“ по предузећима, установама, одељењима Градске управе, јединствена ГИС база града пружа могућност да се подаци чувају и складиште у дигиталном облику, на једном месту. Такође, једна база даје могућност да бржу и лакшу размену података, па чак и путем интернета, истиче Туфегџић.