2020-08-19T09:08:52+02:00 19. августа, 2020. 09:08 |

Пожаревац: Војне вежбе на полигону „Могила“ 29. и 30. августа

Јединице Војске Србије 29. и 30. августа, у времену од 7 до 18 часова, изводиће вежбе са бојним минско – експлозивним средствима на полигону „Могила“ који захвата објекте Циганске ливаде – Могила – Градско брдо.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеном времену.

Полигонски – вежбовни простор на коме ће се изводити вежбе са бојним МЕС биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: „НЕ ИДИ ДАЉЕ – МИНЕ“ и обезбеђен стражарима.

У току активирања МЕС, на датим рејонима долазиће до долета делова материјала који се руши, земље и камена и представљају сталну опасност за лица која се не придржавају овог обавештења, јер могу да изазову погибију или тешко повређивање лица која су у близини.

Обавештава се становништво да у наведеном периоду не борави у означеном простору и да је најстроже забрањено свако прикупљање и дирање неескплодираних минско-експлозивних средстава, јер је то опасно по живот. При наиласку на неексплодирана МЕС свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или Команду ЦО Ков у Пожаревцу.

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирањем неексплодираних МЕС и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу.